-->


જોડાવો WhatsApp ગ્રૂપમાં

Join Now

Latest posts

Join WhatsApp group

You can join our Group with the below lin અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોઈન થવા નીચે આપેલ લિંક ક્લિક કરો.…

India Post GDS RECRUITMENT 2023:

India Post GDS RECRUITMENT 2023: Interested and eligible candidates who want to apply for this pos…

Jobs Updates: Tata TCS Bumper Vacancy

Tata TCS Bumper Vacancy: The country's largest software exporter TCS has said The total number…

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana 2021

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana 2021:  Pradhan Mantri Jan Dhan accounts can be opened in the name of …

Voice Call / Dialer is a simple app

Voice Call / Dialer is a simple app which enables voice dialing / calls on Android Smartphone Apps …

Junior clerk Exam Hall Ticket 2023 : જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા કોલ લેટર 2023 :

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર GPSSB દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક ૧૨/૨૦૨૧-૨૨ જુનીયર કલાર્ક (વહી…

દિનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના 2023 @esamajkalyan.gujarat.gov.in

દિનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના 2023 – Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana : સામાજિક અને શૈક્ષણિક રી…