-->


અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Filmigo Video Maker with Effects, Video Cutter for Vlog, Animated Video Editor


Filmigo Video Maker with Effects, Video Cutter for Vlog, Animated Video Editor


ફોટો વિડીયો મેકર એપ અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

insohort વિડીયો મેકર એપ અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

Kine Master વીડિયો એપ અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

Kine master playstore app file


Filmigo Video Maker is a powerful video editing tool to make stylish music video and slideshow. You can splice video clips together and make memes easily. With simple steps, a spark video combined with hot music, animation stickers, popular themes, special subtitles and cool transition will be shown. You'll look vivacious and charming in the video. Happy Independence Day!


Key Features of this video maker/photo editor
Professional Editing Tool:
Filmigo video trimmer offers powerful tools for you to splice/reverse/rotate/trim/split/duplicate your clips and cut the movie. You can cut a video in parts, merge images from your gallery or album, compress video without losing quality like a professional video producer. Also, you can zoom in/speed up/speed down the video to make a super interesting piece of art.

>

આ પણ વાંચો

આ પણ વાંચો

આ પણ વાંચો

તમારા ફોન ના સ્પીકર સાફ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો


 આ પણ જુઓ


આ પણ જુઓ 

ચેતવણી દરિયા ના મોજા ની ત્રીજી લહેર


આ પણ વાંચો 

*ન્યૂ ફીચર:* હવે ઈન્ટરનેટની માથાકૂટ વગર તમારું વ્હોટ્સએપ અકાઉન્ટ અહી ક્લિક કરો


આ પણ જુઓ 

તમારા ડાયલર સ્ક્રીન વોલપેપર બનાવવા માટે અહીં ક્લિક કરો 
આ પણ જોવો

વહાલી દીકરી યોજના અહી ક્લિક કરો 
આ પણ વાંચો


આ પણ વાંચો

આ પણ વાંચો


આ પણ જુઓ

આ પણ વાંચો

Official વેબસાઇટTrendy Music:
Video Maker offers fully licensed music to make your video popular. You can pick all the trendy music you like, add multi music to make impressive video. Easily extract audio from any video, and make it your own BGM. Besides, you can use voice-over and change your voice into robot, monster...

Exquisite Themes:
Filmigo video maker has various themes and unique transitions. It only takes one tap to create an awesome music video and make you look vivacious. Filmigo helps you create interesting video to grab attention, gain more followers and likes on social media.


Cute Stickers:
There are various GIFs, emoji, animated stickers. Filmigo Movie Maker makes it easy for users to splice and edit video, slideshow.

Artistic Subtitles:

આ પણ વાંચો

આ પણ વાંચો

આ પણ જુઓ 

તમારા ડાયલર સ્ક્રીન વોલપેપર બનાવવા માટે અહીં ક્લિક કરો 
આ પણ જોવો

વહાલી દીકરી યોજના અહી ક્લિક કરો 
આ પણ વાંચો


આ પણ વાંચો

આ પણ વાંચો


આ પણ જુઓ

આ પણ વાંચો

Official વેબસાઇટ

>