-->


જોડાવો WhatsApp ગ્રૂપમાં

Join Now

How to std10-12 Results apply online

TOI Latest News App: India News, Brief News, Breaking News, Top News & Live TVs

Get Daily updates of the Cricket Match & Match Live Score, Breaking News on Elections, Regional News, Updates & more.


રિજલ્ટ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો. (કાલે સવારે 8:00 વાગ્યા પછી મૂકાશે)

result.gseb.org


The Times of India App - Made in India News App, brings the latest news of India and top news headlines from across the world. Read latest news, Central & State politics news headlines, news alerts, Bollywood news & celeb photos, crisp news, cricket updates, live news from Business, Travel, Gadgets, Education of India & around the World or watch live TV news channels, news in photos & videos anywhere, anytime. Download the TOI news app on your mobile to get news updates on the go.


Latest News ☆ Top News ☆ Live TV News Channels ☆ Photogallery ☆ Briefs

TOI News App Features


• Language: Now choose the language you prefer, read the news in the chosen language. TOI App offers news in 14 languages i.e. English, Telugu, Tamil, Malayalam, Hindi, Bengali, Gujarati, Kannada, Nepali, Urdu, Marathi, Assamese & Odia
• Briefs: Read articles in a crisp format & stay updated with the latest news on the go
• My Feed: Receive customized feeds as per language preference from The Times of India & other regional publishers
•  Live TV: Watch as it happens! Catch the live coverage of all breaking news, business & Bollywood news on Times Now, ET Now & Zoom Live TV
• Latest, Trending & Breaking News: Get the latest & breaking news updates from India & around the world.

રિજલ્ટ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો. (કાલે સવારે 8:00 વાગ્યા પછી મૂકાશે)

result.gseb.orgઆ પણ વાંચો

આ પણ વાંચો

આ પણ જુઓ 

તમારા ડાયલર સ્ક્રીન વોલપેપર બનાવવા માટે અહીં ક્લિક કરો 
આ પણ જોવો

વહાલી દીકરી યોજના અહી ક્લિક કરો 
આ પણ વાંચો


આ પણ વાંચો

આ પણ વાંચો


આ પણ જુઓ

આ પણ વાંચો

Official વેબસાઇટ• Morning & Evening Updates: News updates every morning & evening, catch up the latest news & headlines of the day with smart updates feature
• Offline Reading: Read the latest news in offline mode without internet with TOI offline reading feature