-->


અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Gujarat Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana 2021-2022 Portal at mmuy.gujarat.gov.in

Gujarat Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana Portal at mmuy.gujarat.gov.in, apply online by filling MMUY registration / application form 2021-2022 for self employment loan to start small business, interest free loans upto Rs. 1 lakh (0% interest) to women SHGs, check beneficiary list, details in Gujarati language

Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana Gujarat CM Women Upliftment Scheme would be launched on PM’s birthday on 17th September With an aim to make middle-class women an economic pillar of their family, particularly in the social scenario of post-Corona time, Chief Minister Mr. Vijaybhai Rupani has expressed a firm resolution to introduce a revolutionary ‘Chief Minister Women Upliftment Scheme’ in Gujarat.

ujarat government has announced ‘Mukhyamantri Mahila Kalyan Yojana’, under which quite 10 lakh women are going to be given loan at zero per cent rate of interest . This Yojana are going to be launched by State Chief Minister Vijay Rupani on 17 September which is that the birthday of Prime Minister Narendra Modi. The government has allocated Rs. 175 crore allow this scheme.

Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana Gujarat 2021

Rupani government committed to make Gujarat’s women power self-reliant and self-sufficient, More than 1 million mothers and sisters in the state will be given loans at 0% interest to start their own small business, home industry, business.

A total of 10 lakh mothers and sisters of 1 lakh women’s group will get the benefit of Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana.