-->


અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Rojagar bharti melo 2022

Rojagar bharti melo Ahmedavad 2022 | રોજગાર ભરતી મેળો  અમદાવાદ 2022 |Rojagar bharti melo Rajkot 2022 |Rojagar bharti melo jamnagar 2022 Rojagar bharti melo Surendranagar 2022 | Rojagar bharti melo Bhavnagar 2022  | 2022 પરીક્ષા વગર ભરતી | ધોરણ 10 પાસ પર ભરતી | iti પાસ પર ભરતી
Gujarat Rozgaar Bharti Melo : Employment Office & MCC, Ahmedabad has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this post.

આ દિવસે જિલ્લા શ્રમ કૌશલ્ય અને રોજગાર વિભાગ અને તાલીમ નિયામકની કચેરી  દ્વારા આયોજિત  કચેરી દ્વારા ઇ-શ્રમિક નોંધણી કેમ્પનું પણ આયોજન કરાયું છે. જિલ્લા રોજગાર કચેરી દ્વારા આયોજીત મેગા જોબફેર અને એપ્રેન્ટીસ ભરતી મેળામાં જિલ્લાની 10થી વધુ કંપનીઓ ભાગ લેશે. જેથી રોજગારવાંછું ઉમેદવારો કે જેઓ 10 પાસ, 12 પાસ, આઈ.ટી.આઈ, ડીપ્લોમાં કે ગ્રેજ્યુએટ થયેલા હોય તેઓ પ્રમાણપત્રોની નકલ કે બાયોડેટા સાથે હાજર રહેવાનું રહેશે. બીજી તરફ અસંગઠિત શ્રમિકો જેવા કે બાંધકામ ક્ષેત્ર, ખેતી, મનરેગા આશા વર્કર બહેનો, ફેરિયાઓ, કે જેમની ઉંમર 16થી 60 વર્ષની હોય તેવા શ્રમિકોની નોંધણી થશે.
Employment Office Various District published Latest Online Maha Rojgar Bharti Melo/Job Fair Official notification for various Post at given below details.

Gujarat Bharati melo has been conducted Employment Office of Government of Gujarat. it’s Jobs fair for Various Post and Various Education Qualification as Educational Qualification as SSC, HSC, ITI, DIPLOMA, ENGINEERING, MASTERS, BELOW SSC, NURSING, OTHER.

Employment Office & MCC, Ahmedabad has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this post.

Directorate of Employment & Training, DET is working under the Department of Labour and Employment, Government of Gujarat. It was formed in Gujarat State in 1971 by amalgamation of the Employment Wing, functioning under the Labour Directorate, and the Vocational Training Scheme under the Directorate of Technical Education.

Organization Name Employment Office & MCC, Ahmedabad

Post Name Various Post

No. Of Post Not Specified

Education Qualification 10th Pass , 12th Pass, I.T.I , Gradates

Application Mode Bharti Mela

Ahmedabad Rojgar Bharti Melo 2022
Advertisement : ---------------------------------------------------------------------------------

How to Apply ?

Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to the given address in the advertisement.al Website https://anubandham.gujarat.gov.in/

Job Location Ahmedabad